stockseed 27/12/66

ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งพนักงานขาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,300 บาท/เดือน ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิ.ย.67 สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-5585281 , 086-3200634

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/17IuFiwngc-XM27gFpy8fnH-u_dj5KkgC/view?usp=sharing

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตสร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย (ปรับปรุงพันธุ์) วุฒิ ป.โท สาขาวิชาด้านปรับปรุงพันธุ์ ทางพืชไร่ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บ./ด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิ.ย.67
รายละเอียด/ ประกาศรับสมัคร ที่เว็บไซต์คณะเกษตร มก. www.agr.ku.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-5585281, 086-3200634

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
https://agr.ku.ac.th/newweb/attachments/article/2157/recruitment1252.pdf

ข่าวรับสมัครผู้เช่าพื้นที่

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ข่าวงานวิจัย